Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Văn Đức - Giảng viên Trường ĐHNL Huế

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phương pháp tưới tiêu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:15' 27-02-2010
Dung lượng: 17.7 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHẦN LÍ THUYẾT (21 tiết)
Bài mở đầu: Giới thiệu môn học (1 tiết)
Tầm quan trọng, ý nghĩa, nhiệm vụ và nội dung môn học.
Sơ lược lịch sử phát triển của môn học.
Một số đặc điểm chính của điều kịên tự nhiên Miền Trung
Chương 1: Cơ sở khoa học của tưới nước cho cây trồng (4 tiết)
1.1. Tác dụng của nước tưới
Ảnh hưởng của nước tưới đến đất đai
Ảnh hưởng của nước tưới đến cây trồng
Ảnh hưởng của nước tưới đến tiểu khí hậu đồng ruộng
1.2. Lượng nước cần của cây trồng
1.2.1. Yêu cầu nước của cây trồng
1.2.2. Lượng nước cần của cây
1.2.3. Các phương pháp xác định lượng nước cần của cây
Nguồn nước tưới và chất lượng nước tưới
Nước sông
Nước ao hồ, kho chứa
Nước ngầm
Nước thải
Nước biển
Chế độ nước trong đất
Khái niệm chung
Các loại nước trong đất và các loại độ ẩm đất
Cân bằng nước trên đồng ruộng
Chương 2: Chế độ tưới cho một số cây trồng chính (5 tiết)
2.1. Nội dung cơ bản của chế độ tưới cho cây trồng
2.1.1. Tổng lượng nước tưới
2.1.2. Tiêu chuẩn tưới
2.1.3. Thời điểm tưới
2.1.4. Số lần tưới
2.1.5. Chu kỳ tưới
2.1.6. Lưu lượng tưới và hệ số tưới
2.2. Xác định chế độ tưới cho cây trồng theo phương pháp cân bằng nước
2.2.1. Cây trồng cạn
2.2.2. Cây trồng nước
2.3. Chế độ tưới cho các cây trồng chính
2.3.1. Chế độ tưới cho lúa
2.3.2. Chế độ tưới cho ngô
2.3.4. Chế độ tưới cho lạc
2.3.5. Chế độ tưới cho mía
2.3.6. Chế độ tưới cho cà phê
2.3.6. Chế độ tưới cho hồ tiêu
Chương 3: Các phương pháp và kỹ thuật tưới (7 tiết)
3.1. Khái niệm chung
3.2. Các phương pháp và kỹ thuật tưới
Tưới ngập
Tưới rãnh
Tưới dải
Tưới phun mưa
Tưới ngầm
Tưới nhỏ giọt
Chương 4: Hệ thống thủy nông ( 2 tiết)
4.1. Khái niệm chung
4.2. Công trình đầu mối lấy nước và hệ thống kênh mương dẫn nước
4.2.1. Công trình đầu mối lấy nước
4.2.2. Hệ thống kênh mương dẫn nước
4.3. Hệ thống điều tiết nước mặt ruộng
4.3.1. Hệ thống điều tiết nước ruộng cạn
4.3.2. Hệ thống điều tiết nước ruộng lúa
4.4. Quản lý và khai thác hệ thống thủy nông cơ sở
4.4.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và nội dung
4.4.2. Xây dựng kế hoạch dùng nước ở cơ sở sản xuất
4.4.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch dùng nước
Chương 5: Biện pháp thủy nông cải tạo đất (2 tiết)
5.1. Xói mòn
5.1.1. Tình hình xói mòn
5.1.2. Các yếu tố gây xói mòn
5.1.3. Biện pháp chống xói mòn
5.2. Hạn hán
5.2.1. Tình hình hạn hán
5.2.2. Nguyên nhân gây hạn hán
5.2.3. Các biện pháp chống hạn
5.3. Nhiễm mặn
5.3.1. Tình hình đất nhiễm mặn
5.3.2. Nguyên nhân đất nhiễm mặn
5.3.3. Biện pháp cải tạo
PHẦN THỰC HÀNH (9 = 18 tiết)
Bài 1: Thảo luận chuyên đề: Tưới nước cho các cây trồng chính (theo định hướng tự chọn) (6 tiết)
Bài 2: Thực hành tính toán chế độ tưới bằng phần mềm CROPWAT 4.0 FOR WINDOW (2 tiết)
Bài 3: Xây dựng mô hình tưới. (2 tiết)
Bài 4: Tham quan, khảo sát một số hệ thống tưới và hệ thống thủy nông ở cơ sở sản xuất cuả 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị (8 tiết)

 
Gửi ý kiến